Våre Distrikter

Rein kvalitet

 

 

Rein er i utgangspunktet ville dyr, og de er i liten grad vante med å omgås mennesker. Det medfører at de må behandles ekstra skånsomt for å sikre god dyrevelferd.

 

 

Kontakt med dyrene begrenses til et nødvendig minimum. Våre erfarne reineiere behandler dyrene med kyndighet og respekt.

 

 

 

Våre rein finner sin egen mat – slik de alltid har gjort. Reineierne passer flokken og ser til at dyrene har tilgang på gode beiter.

 

 

Det reinen spiser påvirker smaken på kjøttet. Reinens favoritter er sopp, reinlav, blader og urter, gress og gressrøtter.

 

 

Størrelsen på flokken er avgjørende for dyrenes livskvalitet. En god flokkstruktur betyr bedre beite. Det gir oss flere kalver og sunne dyr, med god vekt. Det er kun disse som blir til Finnmark Rein.

Vi stiller strenge krav til kvaliteten på dyrene. En velbalansert drift er den beste garantien for et fortreffelig produkt.

 

Våre rein finner sin egen mat – slik den alltid har gjort.

 

Det reinen spiser påvirker smaken på kjøttet. Reinens favoritter er sopp, reinlav, blader og urter, gress og gressrøtter.

 

Våre erfarne reineiere ser til at dyrene har det bra og har god tilgang til mat.

 

Riktig størrelse på flokkene er avgjørende for dyrenes livskvalitet.

 

Små flokker betyr bedre beite. Det gir oss flere kalver og sunne dyr, med god vekt. Det er kun disse som blir til Finnmark Rein.