Finnmark Rein

Distrikt 14A
Spierttagáisá

Reinen er på vår- og høstbeite i et kupert område med mye bjørkeskog nord for Karasjok mot Lakselv, mens vinterbeitet ligger sør for Karasjok. Sommerbeitet, som er et av de største i fylket, ligger øst for Porsangerfjorden mot Børselv. Her spenner terrenget fra fjære til høye fjelltopper.

D14 A Samuel Anders Guttorm Foto Knut Aaserud Arc Giraff Mg 3878

Jeg har ingen ni-til-fire-jobb, men tenker på beiteforhold og hvordan reinen har det døgnet rundt. Klokken er uvesentlig på fjellet, det er nok å holde styr på måneden.

Samuel Anders Guttorm (45)
Reineier i D14A Spierttagáisá

Reineiere i D14A

 • D14 A Petter John Uti3847

  Petter John S. Utsi

 • D14 A Nils Aslak Guttorm3910

  Nils Aslak J. Guttorm

 • D14 A Samuel Anders Guttorm3878

  Samuel Anders Guttorm

 • Per Nils Eira

 • Elen Anti Eira

 • Aslak J. Utsi

 • Johannes Mathis M. Guttorm

 • Jon Petter Anti

 • Marit M. Anti

 • Ivvar Ande Sara Eira

 • Per John N. Anti

 • Aslak Mathis N. Eira

 • John Arne L. Anti

 • Samuel John N. Anti

 • Tor Henrik N. Eira

 • Per Iver Porsanger

 • Marit Ågot Utsi Anti

 • John Erik N. Eira

 • Aslak Anders A. Anti

 • Kjell Magne Eira

 • Tor Mikkel Eira