Finnmark Rein

Artikler

Praktisk Liv Fjellet

Fra Karlebotn innerst i Varangerfjorden holder Ann Kristine Smuk i reinbeitedistrikt 6 Várjjatnjárga til med sin mann og familie. Hele familien og all slekt er involvert i reindrift. Les mer

Finnmark Rein Kautokeino Foto Knut Aaserud Arc Giraff  Mg 4074

Rein lykke

Å være født med reinlykke er ikke nok for 30-årige Mikkel Mathis Mikkelsen Eira. Han er en av de unge reineierne som med store ambisjoner, hardt arbeid og konstant utvikling ønsker å ta reindriften videre. Les mer

Finnmark Rein Utsi Flytting Tana Mg 5036 Foto Knut Aaserud Arc Giraff

Frode Utsi – Først i sporet

Frode Utsi har alltid ledet an. Enten som en av verdens raskeste scootercross-førere på 80-tallet eller i dag som leder av reinbeitedistrikt 7 Rákkonjárga. Les mer